Події партнерів

BavAIRia e.V. та BHO Legal Правничий симпозіум «Правові та економічні аспекти європейських космічних послуг та застосування космічної техніки» (18-19 лютого 2015)

http://www.bho-legal.com/de/aktuelles/nachricht/details/legal-symposium-by-bavairia-ev-and-bho-legal

Форум практиків Європейського центру космічного права 2015 «Управління в космічному секторі Європи: роль ЄКА та регулювання ЄС космічної діяльності» 27 березня 2015

http://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Practitioners_Forum

Юридичний підкомітет Комітету ООН з космосу 2015, п’ятдесят четверта сесія (13-24 квітня 2015)

http://www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/lsc/2015/index.html

31й Космічний Симпозіум (13-16 квітня 2015)

http://www.spacesymposium.org/

5-та конференція під егідою Міжнародної академії астронавтики «Космічні технології: теперішнє і майбутнє» (19-21 травня 2015)

http://www.dpukrconfiaa.org/?id=1&lang=en

90-річчя Інституту повітряного та космічного права Кельнського універститету 28 травня 2015

http://www.ilwr.de/index.php?lang=eng&pg=90th-anniversary-of-the-institute

Міжнародний астронавтичний конгрес 2015 та 58-й Колоквіум Міжнародного інституту космічного права з космічного права 12-16 жовтня 2015

http://www.iafastro.org

http://www.iac2015.org