Співробітники

Шемшученко Юрій Сергійович

Шемшученко Юрій Сергійович

директор

 

(14.ХІІ 1935 р., м. Глухів Чернігівської (тепер — Сумської обл.) — український правознавець, фахівець в галузі конституційного, адміністративного, екологічного і аграрного права. Доктор юридичних наук (1979 р.), професор (1985 р.), академік НАН України (1992 р.), Академії правових наук України (1993 р.) і Української академії політичних наук (1995 р.), іноземний член Російської Академії наук (1999 р.). Закінчив Глухівську середню школу № 2 (1954 р.). Вищу освіту отримав на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1962 р.). Потім працював в органах прокуратури Сумської обл. З 15 листопада 1966 р. — аспірант Сектора, а потім — Інституту держави і права АН УРСР.

Після завершення навчання в аспірантурі свою подальшу творчу діяльність Ю.С.Шемшученко пов’язав з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Працював молодшим (1969-72 рр.) і старшим науковим співробітником (1972-79 рр.), завідувачем відділом проблем радянського будівництва (1979-82 рр.), а в жовтні 1982 р. очолив відділ правових проблем сільського господарства і охорони навколишнього середовища (зараз — відділ аграрного і екологічного права). З 12 жовтня 1988 року — директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення соціалістичної законності в діяльності місцевих органів радянського державного управління засобами прокурорського нагляду» захистив у 1970 р., а докторську — «Державне управління охороною навколишнього середовища в СРСР» — у 1979 р. Опублікував понад 500 наукових праць. Є автором або співавтором 25 монографій: «Місцеві Ради і забезпечення законності» (1973 р.);»Адміністративно-правова охорона природи Української РСР» (1973 р.); «Організаційно-правові питання охорони навколишнього середовища в СРСР» (1976 р.); «Юридична відповідальність в галузі охорони навколишнього середовища» (1978 р.); «Місцеві Ради і охорона навколишнього середовища» (1988 р.); «Правові проблеми екології» (1989 р.); «Національна державність союзної республіки» (1991 р.); «Юридична наука і освіта на Україні» (1992 р.); «Жертви репресій» (1993 р.); «Академічна юридична думка» (1998 р.); «Український парламентаризм: минуле і сучасне» (1999 р.); «Державотворення і правотворення в Україні» (2001 р.) та ін. Наукові праці Ю.С. Шемшученка є вагомим внеском у розвиток юридичної науки і одержали високу оцінку наукової громадськості в Україні та за її межами, є значним кроком у пошуку нових шляхів ефективного вирішення суспільних проблем, розвитку правової системи України.

Ю.С. Шемшученко був автором проекту, керівником авторського колективу і головою редколегії 6-томної “Юридичної енциклопедії” та 10-томної “Антології української юридичної думки”, організатором багатьох інших фундаментальних юридичних видань. Ю.С.Шемшученко є членом Національної конституційної ради, членом колегії Міністерства юстиції України. Брав участь у розробці багатьох проектів законів України. Президент Української асоціації політологів (1991-94 рр.), перший голова Спілки юристів України (1991-93 рр.). З 1994 р. — академік-секретар Відділення правових проблем екологічного, аграрного і господарського права Академії правових наук України. Ректор Київського університету права (1996 – 2005 рр.). Голова Комісії з питань громадянства при Президентові України (1994 – 2004 рр.), арбітр Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, експерт Ради Європи з екологічного права (1993 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.)., лауреат премії НАН України ім.М.П.Василенка (1997 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.).

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2006 рік), орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня (2009 рік).

 

 

Малишева Наталія Рафаелівна

Малишева Наталія Рафаелівна

заступник директора та керівник науково-дослідного сектору

 

Вчений ступінь
Академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, професор, доктор юридичних наук

Спеціалізація
Міжнародне та національне космічне право, міжнародне та національне екологічне право, європейське право, порівняльне правознавство

Наталія Рафаелівна Малишева – Заступник директора Міжнародного центра космічного права НАН України (з 1998 р.) і завідувач Відділом проблем космічного та екологічного права Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України. Вчений ступінь кандидата юридичних наук був присуджений в 1979 р. (дисертація на тему правового захисту навколишнього середовища від шуму) і ступінь доктора юридичних наук в 1996 р. (дисертація з питань гармонізації екологічного законодавства в Європі).

Член редакційної колегії декількох наукових журналів (в т.ч. «Космічна наука і технологія», «Повітряне і космічне право», «Земельне право України» та ін..), член Міжнародного інституту космічного права, Національного комітету ЮНЕСКО «Людина і біосфера», член української делегації в Комітеті ООН з використання космічного простору в мирних цілях і його Юридичному підкомітеті (з 2000 р.), голова секції правових основ природокористування Всеукраїнського товариства охорони природи. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. Під керівництвом Н.Р. Малишевої захищено більше 20 кандидатських та 4 докторських дисертацій.

Н.Р. Малишева — заслужений юрист України, Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки (2007). Їй був присуджено ряд нагород Національної академії наук України та Українського союзу юристів за цикл робіт в сфері екологічного та космічного права. Почесний професор кількох університетів Західної Європи (Пуатьє, Ліон-4, Лувен-ла-Нев).

Н.Р. Малишева брала участь у розробленні великої кількості законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, пов’язаних з мирним використанням космічного простору та охороною навколишнього середовища.

Автор понад 500 наукових публікацій (понад 60 з них – у сфері космічного права), як в Україні, так і за її межами (у Росії, Німеччині, США, Бразилії, Італії та в ін.). Брала участь у роботі над колективними монографіями та коментарями з міжнародного космічного права, які готувалися в рамках міжнародних творчих колективів і були опубліковані всесвітньо відомими виданням (зокрема, Kluwer).

 

 

Кузнєцова Світлана Валентинівна
Кузнєцова Світлана Валентинівна

керівник сектору наукової експертизи

 

Вчений ступінь
Кандидат юридичних наук

Спеціалізація
Екологічне право, право природокористування, зміни клімату, космічне право, правова експертиза, законотворчість

Світлана Валентинівна Кузнєцова – старший науковий співробітник МЦКП (з 1998 р.) та керівник сектору наукової експертизи. Вона також обіймає посаду головного наукового консультанта при Апараті Верховної Ради України.

С.В. Кузнєцова закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом право (1991 р.), з 2000 р. – кандидат юридичних наук (екологічне право); доцент (з 2008 р.). Працює над докторською дисертацією.

С.В. Кузнєцова залучається до наукових експертиз з космічного права за замовленням Державного космічного агентства України та інших суб’єктів космічної галузі України, Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану.

Нею опубліковано більше 15 статей з космічного права. С.В. Кузнєцова брала участь у робочих групах з розробки проектів законів і підзаконних нормативно-правових актів у сфері космічної діяльності. Виступала як експерт у ряді космічних проектів, включаючи «Морський Старт», «Глобалстар», «Алкантара Циклон Спейс», а також космічних програм з міжнародного наукового співробітництва, зокрема, у рамках українсько-французької програми «Egide-Dnipro», «Національне регулювання космічної діяльності: порівняльний аналіз», тощо. С. В. Кузнєцова також займається викладацькою діяльністю (екологічне право) .

 

 

Семеняка Василь ВасильовичСеменяка Василь Васильович

керівник сектору нормотворчої роботи

 

Вчений ступінь
Кандидат юридичних наук

Спеціалізація
Міжнародне та національне космічне право, цивільне та страхове право

Василь Васильович Семеняка – старший науковий співробітник Міжнародного центра космічного права, керівник сектору нормотворчої роботи. Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за фахом правознавство (1997) і захистив кандидатську дисертацію (космічне право) (2004).

Бере активну участь у нормотворчій та експертній роботі. Крім дослідницької роботи В.В. Семеняка займається адвокатською діяльністю. Він залучався до розробки ряду міжнародних і міжвідомчих угод, законодавчих і підзаконних актів в сфері космічної діяльності. Бере участь у науково-правових експертизах із питань страхування в процесі реалізації міжнародних космічних проектів «Глобалстар» (1998, 2004), україно-бразильського проекту «Циклон-4″ (2005), при виникненні спірної ситуації, пов’язаної з катастрофою застрахованого літака біля аеропорту Асмара (Еритрея) (2002), брав участь у підготовці експертного висновку щодо правил космічної діяльності в Україні.

В.В. Семеняка викладає курс «Космічне право» на факультеті права Київського університету права Національної академії наук України. Він автор близько 40 правових публікацій, включаючи науково-практичний коментар до Закону України «Про космічну діяльність» (2005) (у співавторстві), індивідуальну монографію «Страхування в сфері космічної діяльності: теоретико-правові основи» (2007).

 

 

Стельмах Ольга СтаніславівнаСтельмах Ольга Станіславівна

керівник сектору розвитку міжнародного співробітництва

 

Вчений ступінь
Закордонний LLM

Спеціалізація
Міжнародне право, космічне право, телекомунікаційне право, екологічне право, право природокористування, космічна безпека, законотворчість, правова експертиза

Ольга Станіславівна Стельмах – науковий співробітник Міжнародного центру космічного права та керівник сектору розвитку міжнародного співробітництва. Вона також старший науковий консультант при Апараті Верховної Ради України. До цього, Ольга працювала в Космічному агентстві Німецького аерокосмічного центра та Національному космічному агентстві України. Вона також проходила стажування в Сенаті США, Європейському космічному агентстві та Вищому господарському суді України.

О.С. Стельмах закінчила аспірантуру Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України (дисертація на тему міжнародно-правового режиму космічної безпеки). Має два магістерських ступеня з права від Київського національного торгово-економічного університету та Інституту космічного та телекомунікаційного права Інституту Париж 11, а також магістерський ступінь у сфері бізнесу та фінансів. О. Стельмах завершила програму Космічного права та політики при Європейському центрі космічного права, Програму космічних студій Міжнародного космічного університету, Українську школу політичних студій, Гаазську академію міжнародного права, а також програму Держдепартаменту США з лідерства у законодавчій гілці влади.

Лауреат премії “Майбутні космічні лідери” Міжнародної астронавтичної федерації (2013).

Член Міжнародного інституту космічного права, Організації «Жінки у космічному секторі Європи», Аерокосмічного товариства України, Асоціації юристів України та різних асоціацій з міжнародного комерційному арбітражу.

О.С. Стельмах є автором ряду публікацій з міжнародного публічного права з акцентом на проблематиці космічної безпеки та екологічних аспектах використання космічного простору. Вона також залучається до роботи над Енциклопедією з міжнародного права та монографією з космічної безпеки.