Співробітники

...

Шемшученко Юрій Сергійович

Директор

14.ХІІ 1935 р., м. Глухів Чернігівської (тепер — Сумської обл.) — український правознавець, фахівець в галузі конституційного, адміністративного, екологічного і аграрного права. Доктор юридичних наук (1979 р.), професор (1985 р.), академік НАН України (1992 р.), Академії правових наук України (1993 р.) і Української академії політичних наук (1995 р.), іноземний член Російської Академії наук (1999 р.). Закінчив Глухівську середню школу № 2 (1954 р.). Вищу освіту отримав на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1962 р.). Потім працював в органах прокуратури Сумської обл. З 15 листопада 1966 р. — аспірант Сектора, а потім — Інституту держави і права АН УРСР.

Після завершення навчання в аспірантурі свою подальшу творчу діяльність Ю.С.Шемшученко пов’язав з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Працював молодшим (1969-72 рр.) і старшим науковим співробітником (1972-79 рр.), завідувачем відділом проблем радянського будівництва (1979-82 рр.), а в жовтні 1982 р. очолив відділ правових проблем сільського господарства і охорони навколишнього середовища (зараз — відділ аграрного і екологічного права). З 12 жовтня 1988 року — директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення соціалістичної законності в діяльності місцевих органів радянського державного управління засобами прокурорського нагляду» захистив у 1970 р., а докторську — «Державне управління охороною навколишнього середовища в СРСР» — у 1979 р. Опублікував понад 500 наукових праць. Є автором або співавтором 25 монографій: «Місцеві Ради і забезпечення законності» (1973 р.);»Адміністративно-правова охорона природи Української РСР» (1973 р.); «Організаційно-правові питання охорони навколишнього середовища в СРСР» (1976 р.); «Юридична відповідальність в галузі охорони навколишнього середовища» (1978 р.); «Місцеві Ради і охорона навколишнього середовища» (1988 р.); «Правові проблеми екології» (1989 р.); «Національна державність союзної республіки» (1991 р.); «Юридична наука і освіта на Україні» (1992 р.); «Жертви репресій» (1993 р.); «Академічна юридична думка» (1998 р.); «Український парламентаризм: минуле і сучасне» (1999 р.); «Державотворення і правотворення в Україні» (2001 р.) та ін. Наукові праці Ю.С. Шемшученка є вагомим внеском у розвиток юридичної науки і одержали високу оцінку наукової громадськості в Україні та за її межами, є значним кроком у пошуку нових шляхів ефективного вирішення суспільних проблем, розвитку правової системи України.

Ю.С. Шемшученко був автором проекту, керівником авторського колективу і головою редколегії 6-томної “Юридичної енциклопедії” та 10-томної “Антології української юридичної думки”, організатором багатьох інших фундаментальних юридичних видань. Ю.С.Шемшученко є членом Національної конституційної ради, членом колегії Міністерства юстиції України. Брав участь у розробці багатьох проектів законів України. Президент Української асоціації політологів (1991-94 рр.), перший голова Спілки юристів України (1991-93 рр.). З 1994 р. — академік-секретар Відділення правових проблем екологічного, аграрного і господарського права Академії правових наук України. Ректор Київського університету права (1996 – 2005 рр.). Голова Комісії з питань громадянства при Президентові України (1994 – 2004 рр.), арбітр Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, експерт Ради Європи з екологічного права (1993 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.)., лауреат премії НАН України ім.М.П.Василенка (1997 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.).

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2006 рік), орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня (2009 рік)....

Малишева Наталія Рафаелівна

заступник директора та керівник науково-дослідного сектору

Вчений ступінь

Академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, професор, доктор юридичних науку

Спеціалізація

Міжнародне та національне космічне право, міжнародне та національне екологічне право, європейське право, порівняльне правознавство

Наталія Рафаелівна Малишева – Заступник директора Міжнародного центра космічного права НАН України (з 1998 р.) і завідувач Відділом проблем космічного та екологічного права Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України. Вчений ступінь кандидата юридичних наук був присуджений в 1979 р. (дисертація на тему правового захисту навколишнього середовища від шуму) і ступінь доктора юридичних наук в 1996 р. (дисертація з питань гармонізації екологічного законодавства в Європі).

Член редакційної колегії декількох наукових журналів (в т.ч. «Космічна наука і технологія», «Повітряне і космічне право», «Земельне право України» та ін..), член Міжнародного інституту космічного права, Національного комітету ЮНЕСКО «Людина і біосфера», член української делегації в Комітеті ООН з використання космічного простору в мирних цілях і його Юридичному підкомітеті (з 2000 р.), голова секції правових основ природокористування Всеукраїнського товариства охорони природи. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. Під керівництвом Н.Р. Малишевої захищено більше 20 кандидатських та 4 докторських дисертацій.

Н.Р. Малишева — заслужений юрист України, Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки (2007). Їй був присуджено ряд нагород Національної академії наук України та Українського союзу юристів за цикл робіт в сфері екологічного та космічного права. Почесний професор кількох університетів Західної Європи (Пуатьє, Ліон-4, Лувен-ла-Нев).

Н.Р. Малишева брала участь у розробленні великої кількості законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, пов’язаних з мирним використанням космічного простору та охороною навколишнього середовища.

Автор понад 500 наукових публікацій (понад 60 з них – у сфері космічного права), як в Україні, так і за її межами (у Росії, Німеччині, США, Бразилії, Італії та в ін.). Брала участь у роботі над колективними монографіями та коментарями з міжнародного космічного права, які готувалися в рамках міжнародних творчих колективів і були опубліковані всесвітньо відомими виданням (зокрема, Kluwer)....

Семеняка Василь Васильович

керівник сектору нормотворчої роботи

Вчений ступінь

Кандидат юридичних наук

Спеціалізація

Міжнародне та національне космічне право, цивільне та страхове право

Василь Васильович Семеняка – старший науковий співробітник Міжнародного центра космічного права, керівник сектору нормотворчої роботи. Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за фахом правознавство (1997) і захистив кандидатську дисертацію (космічне право) (2004).

Бере активну участь у нормотворчій та експертній роботі. Крім дослідницької роботи В.В. Семеняка займається адвокатською діяльністю. Він залучався до розробки ряду міжнародних і міжвідомчих угод, законодавчих і підзаконних актів в сфері космічної діяльності. Бере участь у науково-правових експертизах із питань страхування в процесі реалізації міжнародних космічних проектів «Глобалстар» (1998, 2004), україно-бразильського проекту «Циклон-4″ (2005), при виникненні спірної ситуації, пов’язаної з катастрофою застрахованого літака біля аеропорту Асмара (Еритрея) (2002), брав участь у підготовці експертного висновку щодо правил космічної діяльності в Україні.

В.В. Семеняка викладає курс «Космічне право» на факультеті права Київського університету права Національної академії наук України. Він автор близько 40 правових публікацій, включаючи науково-практичний коментар до Закону України «Про космічну діяльність» (2005) (у співавторстві), індивідуальну монографію «Страхування в сфері космічної діяльності: теоретико-правові основи» (2007)....

Красіліч Наталія Дмитрівна

старший науковий співробітник відділу проблем земельного, аграрного екологічного і космічного права Інституту держави і права ім В.М. Корецького НАН України

Вчений ступінь

Кандидат юридичних наук

Вчене звання

доцент

Спеціалізація

Екологічне право, космічне право, цивільне право, законотворчість, правова експертиза

Має значний досвід наукової роботи. З серпня 1979 р. по 1990р. працювала в Інституті держави і права на посадах стажиста дослідника, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію з питань екологічного права. З 2000 р. по 2009 р. працювала в Міжнародному центрі космічного права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та у відділі проблем земельного, аграрного та екологічного права на посаді старшого наукового співробітника. В цей період неодноразово як член делегації України приймала участь у роботі сесій Юридичного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору у мирних цілях. Приймала активну участь в дослідженні наукових тем відділу та центру, в розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів, підготовці науково-правових експертиз, популяризації знань з екологічного та космічного права. Має більше сотні опублікованих наукових та науково-методичних робіт з питань екологічного, космічного, цивільного та комерційного права.

Має також великий досвід у сфері викладацької діяльності. З 2000р. працювала в Київському національному торговельно-економічному університеті на посадах доцента, заступника декана факультету, професора кафедри. Крім того, за сумісництвом читала курси лекцій і в інших університетах. За час роботи у вузах викладалися дисципліни: цивільне право, підприємницьке право, договірне право, конкурентне право та ін. За період роботи в університеті під науковим керівництвом Красіліч Н.Д. були підготовлено та успішно захищено шість кандидатських дисертацій. Крім того, неодноразово здійснювала опонування кандидатських дисертацій з проблем екологічного права.

На сучасному етапі досліджує проблеми науково-правового забезпечення впровадження сучасних наукових технологій в державне регулювання екологічних та природоресурсних відносин, правового забезпечення кібербезпеки і сфері космічної діяльності....

Гурова Анна Михайлівна

керівник сектору розвитку міжнародного співробітництва

Вчений ступінь

Кандидат юридичних наук

Спеціалізація

Міжнародне право, космічне право, екологічне право, космічна безпека, законотворчість, правова експертиза

З 2014 до 2017 працювала над дисертаційним дослідженням під керівництвом академіка НАПрН України Н. Р. Малишевої на тему: "Правова охорона навколоземного космічного простору від засмічення", яку успішно захистила, здобувши ступінь кандидата юридичних наук. Протягом навчання в аспірантурі відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України брала участь у підготовці доповіді щодо політико-правових аспектів реалізації європейсько-українського проекту з активного видалення космічного сміття (LEOSWEEP), була співавтором 3 наукових записок, присвячених проблемам оптимізації дозвільного порядку космічної діяльності та правових питань активного видалення космічного сміття, правового забезпечення ринку послуг з дистанційного зондування Землі. Проходила практику в Державному космічному агентстві, підготувавши пропозиції України щодо питань порядку денного Юридичного підкомітету Комітету ООН з мирного використання космічного простору. Разом з Н. Р. Малишевою брала участь у складі робочої групи з питань вдосконалення законодавства щодо державного регулювання космічної діяльності при ДКАУ. Бере активну участь у діяльності Ради молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН України, проводить роботу щодо розвитку творчих здібностей у межах грантового забезпечення, є переможцем конкурсу наукових есе на екологічну тематику, організованого Всеукраїнською Екологічного лігою. Як доцент кафедри міжнародного права Київського національного торговельно-економічного університету викладала екологічне та космічне право.

У 2018 році пройшла стажування у Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU) (м. Лімож, Франція), під час якого

1) ознайомилась із законодавством Франції у межах курсів лекцій, присвячених питанням права навколишнього середовища, культурної спадщини, територіального планування та економічних механізмів охорони навколишнього середовища;

2) здійснила переклад з французької мови на українську Міжнародного пакту про право на навколишнє середовище та Конвенції щодо статусу екологічних переселенців, підготовані Міжнародним центром порівняльного екологічного права (Le Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE)), який на підставі резолюції ГА ООН 53/144 володіє спеціальним консультативним статусом при Економічній та соціальній раді ООН;

3) прочитала лекцію на французькій мові на тему «Правові механізми охорони навколоземного космічного простору від космічного сміття за законодавством України та Франції» (Protection de l’espace extra-atmosphérique contre les débris spatiaux dans le cadre de droit l’environnement) тощо.

А. М. Гурова є членом Міжнародного інституту космічного права (International Institute of Space Law), а також Moon Village Association. Наразі в доробку Гурової А. М. з екологічної та космічної тематики понад 30 публікацій українською, російською, англійською та французькою мовами, 2 з яких підготовані у співавторстві з провідними фахівцями у сфері екологічного та космічного права Н. Р. Малишевою та ракетобудування - В. Ф. Фроловим.

А. М. Гурової досліджує питання охорони навколоземного космічного простору від екологічних ризиків, регулювання видобування ресурсів космосу, правового забезпечення кібербезпеки та запобігання збройним конфліктам в космосі тощо.