Наукові публікації

2020

Гурова А. М. Бути членом МІКП - це можливість отримувати найкращі підходи до правового регулювання космічної діяльності

2019

Гурова А. М. Україна – просто космос. Що про це думають законотворці

Малишева, Н.Р., Гурова, А.М., Михайський О.Є Еколого-правовий статус людини в космосі: порівняльний аналіз

2018

Малишева, Н.Р., Гурова, А.М.. Правові форми державно-приватного партнерства для космічної галузі України та відмежування його від суміжних форм договірної співпраці

2016

Малишева, Н.Р., Гурова, А.М. НОВАЦІЇ В ДОЗВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ДАНИНА ЧАСУ?

Малишева, Н.Р., Гурова, А.М. НОВОВВЕДЕНИЯ В РАЗРЕШИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ДАНЬ ВРЕМЕНИ?

2015

Малишева, Н.Р., Семеняка, В.В., Стельмах, О.С. Забезпечення міжнародно-правової охорони космічного простору від засмічення